Taolaisuus.org

Taolaisuus Suomessa

Suomessa ei ole rekisteröitynyttä taolaista uskontoa. Suomessa kuitenkin on useita taolaisuutta sivuavia järjestöjä ja satoja taolaista filosofiaa opiskelevia ja harjoituksia suorittavia ihmistä. Taolaisuus.org on tarkoitettu lähteeksi taolaisuudesta kiinnostuneille sekä kohtauspaikaksi taolaisia harjoituksia tekeville.

Sivustolle kerätään tietoa taolaisuudesta, sen historiasta, filosofiasta, harjoituksista ja käsitteistä. Myös taolaisuuden merkkiteos Dàodéjīng (道德經) käännetään osissa.


Taolaisuus

Taolaisuudella viitataan Kiinassa kehittyneeseen taolaiseen filosfiaan ja uskontoon. Jako filosofiseen taolaisuuteen (Dàojiā 道家) ja uskonnolliseen taolaisuuteen (Dàojiào 道敎) on keinotekoinen, mutta helpottaa mieltämään erilaisia taolaisuuden muotoja ja ilmenemistä eri aikakausina. Lännessä ilmenevä taolaisuus on yleisimmin filosofista taolaisuutta painottavaa. Kiinassa ilmenevä taolaisuus on yleisimmin uskonnollista taolaisuutta.

Filosofinen taolaisuus

Filosofisen taolaisuuden nähdään usein alkaneen Lǎozǐn (老子) ja Zhuāng Zǐn (莊子) myötä. Se pohjaa Lǎozǐn teokseen Dàodéjīng (道德經) ja Zhuāng Zǐn nimeä kantavaan teokseen. Kummankaan teoksen todellisista kirjoittajista ei ole varmuutta.

Lǎozǐ ja Dàodéjīng

Zhuāngzǐ